• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
K Belgesi

K3 TÜRÜ YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER!

01-Başvuru Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)

02-Başvuru Formu (odamızdan temin edebilirsiniz)

03-Şahıs firmalarında kişinin, şirketlerde ise firma ortakları ile temsili yetkili kişilerin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı fotokopileri.

04-Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)

05-Ticaret sicil gazetesi ile oda kayıt belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak)

06-Kayıtlı olduğu vergi dairesinden faaliyet belgesi (kara yolu ile yük taşımacılığı yapabilir ibaresi yazılı olacak )

07-Şahıslardan  kira kontratı, tapu örneği veya ikametgah, şirketlerde ise kira kontratı veya tapu örneğinden herhangi bir tanesi.

08-Gerçek kişi  ve taşıma  kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az  45 ton azami yüklü ağırlığını dolduran eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıtların fotokopisi

Oda kayıt belgesinde sermayesi yazmıyor ise kayıtlı olduğu odadan en az 5.000 TL  işletme sermaye bildirimi formu.

 

 

NOT: Yurt içi eşya ve kargo taşımalarında,  K3 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal kapalı kasa, ticari taşıtların taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

K Belgesi Menu