• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
K Belgesi

K2 VE K2* TÜRÜ YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER!

 

01-Başvuru Dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)

02-Başvuru Formu (odamızdan temin edilebilir.)

03-Şahıs firmalarında kişinin, şirketlerde ise firma ortakları ile temsili yetkili kişilerin  nüfus cüzdanı fotokopileri.

04-Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)

05-Özmal olarak kayıtlı ruhsatların fotokopileri

06-Vergi levhasının fotokopisi

07-Şahıslardan  kira kontratı, tapu örneği veya ikametgah, şirketlerde ise kira kontratı veya tapu örneğinden herhangi bir tanesi

08-Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti (Kuruluş ve değişiklik yapılan Tic.Sicil gazeteleri) (Gerçek kişilerde bu şart aranmaz)

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HUSULARA DİKKAT EDİNİZ!!!

1) K2 yetki belgesi türleri için taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunlu değildir.

2) K2* Yetki Belgelesi almak  için Vergi Levhası şartı bulunmamaktadır.

3) K2 yetki belgesine kamyon ve kamyonetler eklenebilirken ; K2* yetki belgesine sadece azami yüklü ağırlığı  3.500 ’ü geçmeyen kamyonetler eklenebilir.

K Belgesi Menu