• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Dış Ticaret İşlemleri

Dış Ticaret Belgeleri Satış ve Onay İşlemleri:
Odamız tarafından aşağıda belirtilen dolaşım belgelerinin satış ve onay işlemleri yapılmaktadır. Odalar, sadece kendileri tarafından satışı yapılan belgeleri onaylamaya yetkilidirler.
Satış ve Onay İstenilen Evraklar

Dolaşım Belgesi Cinsi

Satış ve Onay Ücreti Toplamı (2021)

Belge Satış Dilekçesi

Belge Onay Dilekçesi

A.TR

6,00-TL/Adet

A.TR  Dilekçe

A.TR Dilekçe

EUR.1

6,00-TL/Adet

EUR.1  Dilekçe

EUR.1 Dilekçe

Menşe Şahadetnamesi (ABC)

6,00-TL/Adet

MENŞE (ABC) Dilekçe

MENŞE (ABC) Dilekçe

Taahhütnameler

A.TR Taahhütnamesi

EUR.1 Taahhütnamesi

EUR.1 Taahhütnamesi ( AB Ülkelerine Tarım )

Diğer Dilekçe Örnekleri

"Sonradan Verilmiştir"Dilekçe

Duplicate" İkinci Nüsha" Dilekçe

İhracatta Kullanılan Dolaşım Belgeleri Nelerdir?

A.TR. Dolaşım Belgesi - Bilgi için linki tıklayınız!

EUR.1 Dolaşım Belgesi - Bilgi için linki tıklayınız!

EUR. MED Dolaşım Belgesi - Bilgi için linki tıklayınız!

Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) - Bilgi için linki tıklayınız!

Menşe Şahadetnamesi - Bilgi için linki tıklayınız!

Ülkelere Göre Düzenlenen Belgeler

Hangi ülkeye hangi dolaşım belgesinin düzenlendiğini gösteren listeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ad Boyut Tür Tarih
Üst Klasör
ATR._Taahhutnamesi.doc 30.7 KB Microsoft Word Dosyası 12.08.2014
EUR.1 Taahhütnamesi ( AB Ülkeleri Tarım ).doc 30.2 KB Microsoft Word Dosyası 12.08.2014
EUR.1 Taahhütnamesi.doc 29.7 KB Microsoft Word Dosyası 12.08.2014
0 Klasör, 3 Dosya