• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Haberler

ODA AİDAT BORÇU TORBA YASA KAPSAMINA ALINMIŞTIR!

  • 24.09.2014

Devrek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekayi Bükrü yapmış olduğu açıklamada, 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen) 11 Eylül 2014 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Üyelerimizin kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki Odamıza olan aidat borçları da  kanun kapsamında yer almaktadır.

Bu kanundan yararlanmak isteyen üyelerimizin 01 Aralık 2014 tarihine kadar Odamıza DİLEKÇE ile müracaat etmeleri şarttır.

Oda alacaklarını kapsayan  ve üye borçlarını yapılandırma imkanı tanıyan “6552 Sayılı Kanun” un getirmiş olduğu tarihi fırsatlardan üyelerimizin faydalanmasını arzu etmekteyiz. dedi.

Bu kanuna göre üyelerimizekanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki odamıza olan aidat borçları asıllarının tamamını ve bunlara isabet eden gecikme zamlarının yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesap edilecek tutarı;

1. taksidi; 31 Aralık 2014 tarihine kadar,

Kalanı yedi taksit üçer aylık dönemler halinde,

Vade son ödeme tarihleri: 2. Taksit; 31 Mart 2015 - 3. Taksit; 30 Haziran 2015 - 4. Taksit; 30 Eylül 2015 – 5. Taksit; 31 Aralık 2015 – 6. Taksit; 31 Mart 2016 – 7. Taksit; 30 Haziran 2016 – 8. Taksit; 30 Eylül 2016) olacak şekilde ödeme imkanı sunulmaktadır.

 Ayrıca; bu kanuna göre ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit süresi yani, 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi halinde %10 indirim yapılacaktır.

Detaylı bilgi almak isteyen üyelerimiz odamıza müracaat edebilirler.

İrtibat Telefonu         : 0 372 556 39 91 

  • ODA  AİDAT BORÇU TORBA YASA KAPSAMINA ALINMIŞTIR!