• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Haberler

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kayıt hk.

  • 19.08.2014

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterimiz Cihat Yaban yapmış olduğu açıklamda Elektronik Tebligat Yönetmeliği 19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek buna göre, Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmiş olduğunu , bu şirketlerin PTT veya bu konuda hizmet veren BTK tarafından belirlenmiş olan Kayıtlı Elektronik Posta(KEP)hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla elektronik tebligatla alışverişli KEP adresi temin etmeleri gerektiğini söyledi.

 

KEP’ i Nereden Temin Edebilirsiniz?

 

Şirketinizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için htpp://www.btk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/kayitli_elektronik_posta/kephs.php bağlantısında yer alan kurumlar tarafından“kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı” olarak yetkilendirilmiş şirketlerden KEP temin edebilirsiniz.

 

KEP Almak İçin Gerekli Belgeler

 

Kep adresi almak için belgeler şunlardır;

 

Tüzel kişi Başvuru Belgeler

 

1.     Üzerinde tüzel kişiliğin MERSİS numarası ya da Ticaret sicil numarası bulunan ve Ticaret sicil memurluklarından alınacak ticaret sicil tasdiknamesi veya faaliyet belgesi.

 

2.     Başvuru sırasında doldurulacak olan Kep Başvuru Formu (Söz konusu başvurunu formu web sayfamızdan temin edebilmektedir.)

 

3.     Başvuru sahibini Kimlik tespiti için fotoğraflı ve Türkiye cumhuriyeti Kimlik Numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport, avukatlık ruhsatı ya da sürücü belgesi.

 

4.     Noter onaylı imza sirküleri.

 

İmza Sirkülerinden,

 

·        Kimileri şirketi hangi konularda ne kadar süre temsil edeceği

 

·       İmzanın münferiden mi yoksa bir başka temsilcisi ile birlikte geçerli olacağı, bilgilerinin yer alması gerekmektedir.

 

5       Başvuru sahibinin şirketin kanuni temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin, imza sirkülerinin müstenidatı ticaret sicili gazetesi . (Kanuni temsilcisinin başvurması halinde imza sirkülerinde Şirket adına sözleşmeler imzalanmaya, Şirketin üçüncü kişilere karşı temsile,ifadeleri aranıyor.)

 

 

 

Eğer şirketin kanuni temsilcisi yerine onun atadığı bir gerçek kişi başvuru işlemlerini yapacak ise bu işlem için noter onaylı vekaletnamede aranır.

 

 

 

Vekaletnamede;

 

 

 

a)     Başvuru yapan aynı zamanda işlem yetkilisi olarak atanacaksa “……………….’nın kurumumuz adına Elektronik Tebligat almaya elverişli Kayıtlı Elektronik Posta adresi başvuru yapmasına ve kurumumuz adına açılan  Kayıtlı Elektronik Posta hesap adresine işlem yetkilisi olarak atanmasına……….”

 

b)    Başvuru yapan kişi işlem yetkilisi olamayacak ise ; “………’nın kurumumuz adına Kayıtlı Elektronik Posta adresi başvuru yapmasın ve ……………...’nın kurumumuz adına açılan Kayıtlı Elektronik Posta adresine işlem yetkilisi olarak atanmasına ……….” ibaresi alınır.

  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kayıt hk.