• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Haberler

BAKKA COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

  • 31.03.2020
  • devrektso

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” 31 Mart 2020 Salı günü itibarıyla ilan edilmiş olup başvuru rehberinde tanımlı kâr amacı güden ve gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurularına açılmıştır.

“COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemek" amacıyla gerçekleştirilecek olan program bütçesi 5.000.000 TL’dir.

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programının Öncelikleri

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması,

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları,

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar.

Destek Tutarları 

  • Destek alt limiti: 200.000 TL
  • Destek üst limiti:1.000.000 TL

Destek Oranları

  • Kar amacı gütmeyen kurumlar için destek oranı asgari %25 azami %100’dür.
  • Kar amacı güden kurumlar için destek oranı asgari %25 azami %75’tir.

Başvurular

Programa başvurular Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak olup sırası ile çevrimiçi başvuru onaylama ve taahhütname imzalama işlemleri başvurular tamamlanabilecektir. Taahhütnamenin e-imzalı sunulması esastır. E-imza kullanılamayan hallerde sistem üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalı/mühürlü/kaşeli çıktısı taranarak pyb@bakka.gov.tr adresine iletilmelidir. COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında matbu proje başvurusu alınmamaktadır.

Son Başvuru Tarihi

       Taahhütnamenin imzalanarak iletilmesi için son tarih: 30.04.2020 (saat 17.00)

Bu tarih ve saatten sonra Ajansa ulaşan veya elektronik imza ile imzalanmayan taahhütnamelere ilişkin projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı başvuru rehberini indirmek için tıklayınız.

Yetkilendirme kararı matbu formunu indirmek için  tıklayınız. (Ek-E1/2)

Kilit personel özgeçmiş formatını indirmek için tıklayınız.

Proje bütçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlara dair bilgilendirme sunumu için tıklayınız.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 
  • BAKKA COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı