• +90 (372) 556 39 91
  • devrektso@tobb.org.tr
  • devrektso@hs01.kep.tr
Yerli Malı Belgesi
YERLİ MALI BELGESİ

Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli bir aşaması ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçiliği  ve eylemi Türkiye’de yapılan ürünler yerli malı olarak kabul edilir.Yerli malı belgesi, her mal için ayrı olmak üzere veriliş tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir.Yerli malı belgesi, Birlik tarafından belirlenecek odalar ve borsalarca düzenlenir ve bu belgenin düzenlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar Birlik Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesi Esasları:
Aşağıda yerli malı belgesinin nasıl düzenleneceğine ilişkin pdf formatında dokümanlar bulunmaktadır. Ayrıca konuyla ilişkili olarak Kamu İhale Kurumu ( http://www.kik.gov.tr ) sayfasından da bilgi edinilebilir.

Resmi gazetenin 18.12.2002 tarihli ve 24967 sayılı Kamu İhale Kurumu(KİK) Kararı
Yerli Malı Belgesi Esasları

Yerli Malı Belgesi Formatı "pdf" dosyası  

Resmi gazetenin 20.04.2011 tarihli ve 27911  sayılı Ticaret Odalarına Yerli Malı Belgesi düzenleme  yetkisi  veren

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Yerli Malı Belgesi Başvuru Evrakları Hangileridir?

01-Yerli Malı Başvuru Dilekçesi 
02-Yerli Malı İçin Taahhütname 
03-Katkı Oranı Hesap Cetveli + Ekleri 
04-Kapasite Raporu
05-Sanayi Sicil Belgesi ( Geçerlilik süresi devam eden ) 
06-İşletme Kayıt Belgesi (Gıda işyerleri için)
07-İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti
08-Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
09-Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve 10-Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
11-Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi
Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.

Belge Düzenleme Ücreti 2022 yılı için 750,00.- TL olup YKK ile görevlendirilen eksper ücreti hariçtir. - Oda veznesine 

Önemli: Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli ve Taahhütnamede geçen ürün isimlerinin Kapasite Raporu TABLO : II YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ  kısmında geçen ürün adı ile aynı olmalıdır.  

***DİKKAT: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazı doğrultusunda; 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Odalara yapılacak olan Yerli Malı Belgesi taleplerinde TOBB tarafından belge başına 165.-TL onay ücreti alınacaktır.

 
 

 

 

Site ziyaretlerini iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamız'ı inceleyebilirsiniz. Bu aşamayı geçerseniz kabul etmiş sayılırsınız.

Tamam